Niet tevreden

Je wordt begeleid door begeleiders van Stappenmakers. Zij stellen alles in het werk om je de juiste begeleiding en ondersteuning te bieden. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent. In dat geval kun je een klacht indienen. 

Met je klacht ga je eerst naar je mentor van Stappenmakers. Het probleem kan dan vaak opgelost worden. Als dit niet helpt, kun je officieel een klacht indienen. Stappenmakers heeft hiervoor een klachtenregeling gemaakt en een klachtencommissie benoemd. De klachtenregeling kun je opvragen via één van de begeleiders. In de klachtencommissie zitten allemaal mensen die niet bij Stappenmakers werken. De commissie heeft een geheimhoudingsplicht; wat leden tijdens hun werk te weten komen, mogen ze niet verder vertellen.

 Je kunt je klacht richten aan:

Klachtencommissie Stappenmakers

E-mail: klachten@stappenmakers.com

(Mails verzonden naar bovenstaande e-mailadres gaan direct naar de klachtencommissie en zijn niet inzichtelijk voor de begeleiders.)