Privacy

Uw privacy

Begeleiders van Stappenmakers dienen zorgvuldig met de gegevens van cliënten om te gaan. Wat zij wel en niet mogen en wat uw rechten zijn, staat in ons privacyreglement. Onderstaand vindt u informatie over de belangrijkste onderwerpen uit ons privacyreglement. U kunt, indien gewenst, het volledige privacyreglement opvragen bij uw contactpersoon van Stappenmakers.

Wat registreren wij?

Om u en/of uw kind zo goed mogelijk te kunnen helpen, dienen wij een aantal persoonlijke gegevens te verzamelen en te bewaren. Deze gegevens worden door ons zowel fysiek als digitaal bewaard. Het betreft dan onder andere de naam, adresgegevens en de geboortedatum van u en/of uw kind. Daarnaast gaat het om verslagen, beschikkingen, rapporten met adviezen en diagnoses van deskundigen en eventueel rapporten van de rechtbank. Deze gegevens verkrijgen wij via u en/of uw kind of vanuit verschillende gemeenten.

Wat delen wij met wie?

Stappenmakers kan ook informatie opvragen bij andere organisaties. Denk bijvoorbeeld aan school, andere zorginstellingen of gemeente. Indien dit het geval is zullen wij hier schriftelijk toestemming vragen aan u. Hierin vermelden wij welke informatie wij op willen vragen, wat hiervoor de reden is en hoe wij deze informatie zullen gebruiken en bewaren.

Stappenmakers kan eveneens informatie delen met andere organisaties. Hiervoor geldt eveneens dat wij u schriftelijk om toestemming zullen vragen. Hierin vermelden wij eveneens welke informatie wij op willen delen, wat hiervoor de reden is en hoe wij deze informatie zullen delen.

U heeft het recht om

– Op inzage in zijn of haar eigen dossier
– Om kopieën van gegevens uit het dossier te ontvangen
– Om onjuiste gegevens te laten wijzigen
– Om gegevens uit het dossier te laten verwijderen

Hoe lang wordt het dossier bewaard?

De gegevens in het dossier van u en/of uw kind worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor ze worden gebruikt. Conform de Jeugdwet begint de bewaartermijn van 15 jaar te lopen op het moment dat een kind 18 jaar wordt. Vanaf het moment dat uw kind 18 jaar is geworden, blijven de gegevens dus nog vijftien jaar bewaard. De gegevens worden nog langer bewaard als dat nodig is voor goede hulpverlening. Na het verstrijken van de bewaartermijn worden de gegevens vernietigd.