Waarom juist Stappenmakers

Zo normaal mogelijk zelfredzaam worden staat bij ons centraal. Wij halen de jongeren niet uit hun sociale systeem om ze vervolgens “ver van huis weg te stoppen” in een woonvorm. Wij begeleiden, ondersteunen en trainen de jongeren naar een reguliere vorm van wonen. Fijn je eigen appartementje of kamer, natuurlijk met de begeleiding die jij nodig hebt.

Door de jongere zelf woonruimte te laten zoeken in de “eigen veilige omgeving” blijft ook de rol van de omgeving (ouders, familie vrienden, etc.) gehandhaafd. De omgeving zal door ons ook worden betrokken in de begeleiding van de jongeren.

Een belangrijk onderdeel van het dagelijkse leven is een sociaal netwerk. Hier gaat vanuit Stappenmakers daarom veel aandacht naar uit. Onder andere door de jongeren met elkaar in contact te brengen werken wij aan het versterken en behouden van het sociale netwerk van de jongeren. Binnen Stappenmakers hebben wij als streven om de intensiteit van onze begeleiding te verlagen.

Vanaf Stap 1 zal de intensiteit toenemen tot aan Stap 3. Dit in verband met uitbreiding op het gebied van dagbesteding en wonen. Vanaf Stap 3 zal de intensiteit van begeleiding enkel afnemen. Het uiteindelijke doel is dat de jongere zelfredzaam genoeg is met als resultaat dat hij/zij minimale of zelfs geen begeleiding meer nodig heeft.

Elke jongere zal door drie begeleiders begeleid worden en zal één ‘mentor’ hebben. Dit om te voorkomen dat een jongere slechts met één persoon vertrouwd raakt. De ‘Mentor’ is de contactpersoon voor de jongere en omgeving en bewaakt tevens de voortgang van de begeleiding.