Wat doen wij

Binnen Stappenmakers begeleiden, ondersteunen en trainen wij jongeren vanaf 16 jaar individueel met als doel diens zelfredzaamheid te vergroten. Wij stemmen onze begeleiding zoveel mogelijk af op het individu en diens omgeving.

De jongeren zitten in een fase van hun leven waarin zij zich meer gaan richten op de toekomst. Maar hoe ziet die toekomst eruit? Samen met de omgeving ondersteunen wij de jongeren om zo zelfstandig en zo normaal mogelijk invulling te geven aan hun toekomst.